E-LEARNING
GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

E-Learning giải pháp đào tạo trực tuyến nhằm tối ưu thời gian, chi phí đào tạo và giảm được cho phí nhân lực tổ chức, vận hành và kiểm soát.

E-LEARNING

LỢI ÍCH CỦA E-LEARNING

Doanh nghiệp

 • Xây dựng văn hóa học tập lâu dài
 • Tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực.
 • Phù hợp tất cả các ngành nghề.
 • Nhà quản trị

 • Dễ dàng xây dựng lộ trình đào tạo.
 • Đánh giá, quản lý quá trình đào tạo, có các chính sách quản trị phù hợp.
 • Dễ dàng xây dựng lộ trình đào tạo.
 • Giảng viên

 • Xây dựng bài giảng dễ dàng.
 • Theo dõi, quản lý học viên.
 • Xuất báo cáo động nhanh chóng.
 • Nhân viên

 • Chủ động giời gian, địa điểm học.
 • Dễ dàng tương tác.
 • Xây dựng kho tài liệu riêng, dễ dàng tìm kiếm.
 • E-LEARNING

  Tính năng nổi bật

  Quản lý chương trình đào tạo

  Quản lý xây dựng khóa học

  Quản lý quá trình đào tạo

  Quản lý tiến trình học tập

  Dashboard - Báo cáo

  Kênh trao đổi tương tác