Viết đánh giá
Đai lý bất động sản
Dương Nhất Kiệt
0 0 Đánh giá
0 năm kinh nghiệm
  • 1
  • 2

Mô tả trải nghiệm

Trình độ chuyên môn*
Khả năng thương lượng*
Khả năng đáp ứng*
Hiểu biết địa phương*
Mô tả về trải nghiệm làm việc với chuyên viên Dương Nhất Kiệt
Thông tin địa chỉ sẽ không công khai. Vui lòng ghi rõ địa chỉ
Chọn địa chỉ
Chọn địa chỉ
Chọn địa chỉ