iHOUZZ Building
Giải Pháp Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà

Giúp Chủ đầu tư – Ban quản lý tòa nhà giảm thiểu thủ tục hành chính, tối ưu thời gian, tối ưu hiệu suất quản lý. Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng/ cư dân.

z3827275301639_cd0fbc1f87327c3ac87ad7e5f74fc81d-768x594-04-q1w3zdjtylunyvjprdurknidppl0koy10ok8b9eic8
Dự án
+0
z3827275301639_cd0fbc1f87327c3ac87ad7e5f74fc81d-768x594-05-q1w3zffic9x8m3gzgeo0pn1awhbr035hoxv79tbpzs
Cư dân
+0
z3827275301639_cd0fbc1f87327c3ac87ad7e5f74fc81d-768x594-06-q1w3zhb6pxzt9be95fh9umk8392hfhcyd7668d8xnc
Yêu cầu được xử lý
+0
Đối tác
+0

Giải pháp công nghệ dành cho Chủ đầu tư,
Ban quản lý tòa nhà/khu dân cư

giải quyết vấn đề cho từng đối tượng

PropBuilding-element-09-q4lccod7rppo7vwqokdxaw2n630hyp9h0v77qfk7f8

Chủ đầu tư

PropBuilding-element-10-q4lccq8w5ds8v3u0dl76fvlkcur8e3gxp4i6ozhf2s

BAN QUản lý

PropBuilding-element-11-q4lccs4l9d4c768y4bbnq8xhxpyf90f4cd9k4lrzbo

khách hàng - cư dân

tính năng nổi bật

quản lý nhân khẩu, chi phí

quản lý cộng đồng

quản lý dịch vụ-tiện ích

quản lý thông tin - nội quy

quản lý yêu cầu

quản lý công việc

Quản lý cộng đồng

Cho phép tạo và quản lý các hội nhóm.
Đăng bài viết và kiểm duyệt nội dung từ cư dân.

Quản lý dịch vụ - tiện ích

Tiếp nhận và xử lý các đăng ký tiện ích từ cư dân nhanh chóng. Dễ dàng theo dõi lịch đặt chỗ các tiện ích trong khu vực.

Quản lý thông tin - nội quy

Dễ dàng tạo các thông tin, nội quy, chính sách tòa nhà và thông báo đến cư dân nhanh chóng. Loại bỏ cách truyền thông cũ gây mất nhiều thời gian, nắm bắt thông tin không chính xác.

Quản lý Yêu cầu

Tiếp nhận nhanh chóng các yêu cầu từ cư dân, dễ dàng nắm bắt được danh sách và trạng thái công việc. Giúp cải thiện chất lượng dịch vụ với cư dân.

Quản lý công việc

Tạo danh sách công việc định kì với lịch trình, thời gian cụ thể và phân công cụ thể đến cán bộ nhân viên nhanh chóng.

Ứng dụng dành cho đối tượng

Prop Building với các tính năng nổi bật:

 • Quản lý nhân khẩu, chi phí
 • Quản lý cộng đồng
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý yêu cầu
 • Quản lý công việc
 • Quản lý thông tin, nội quy
Prop Care với các tính năng nổi bật:
 • Theo dõi trạng thái giao dịch/ bàn giao, quản lý tài sản
 • Quản lý thông tin nhân khẩu & phương tiện
 • Tham gia cộng đồng
 • Đăng ký sử dụng tiện ích
 • Thanh toán hóa đơn
 • Tạo nhanh các yêu cầu phát sinh hằng ngày
Prop Building với các tính năng nổi bật:
 • Quản lý nhân khẩu, chi phí
 • Quản lý cộng đồng
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý yêu cầu
 • Quản lý công việc
 • Quản lý thông tin, nội quy
Prop Care với các tính năng nổi bật:
 • Theo dõi trạng thái giao dịch/ bàn giao, quản lý tài sản
 • Quản lý thông tin nhân khẩu & phương tiện
 • Tham gia cộng đồng
 • Đăng ký sử dụng tiện ích
 • Thanh toán hóa đơn
 • Tạo nhanh các yêu cầu phát sinh hằng ngày

Đối tác

đăng ký ngay!

Demo tính năng sản phẩm