iHOUZZ INSIGHT

NỀN TẢNG DỮ LIỆU MỞ BẤT ĐỘNG SẢN

iHOUZZ INSIGHT

NỀN TẢNG DỮ LIỆU MỞ BẤT ĐỘNG SẢN

NGUỒN DỮ LIỆU DATA

Báo chí nhà nước
Trang tin điện tử
75%
Mạng xã hội
70%
Các nguồn dữ liệu công khai
85%

IHOUZZ INSIGHT DÙNG ĐỂ LÀM GÌ ?

Cung cấp số liệu thực tế phản ánh đúng hiện trạng thị trường

Cung cấp thông tin về các dự án,
giá bán và các thông số truyền thông

Tra cứu, tìm kiếm và đo lường năng lực của các công ty môi giới, chủ đầu tư, dự án,…

Ai cần số liệu của iHouzz Insight ?

Chủ đầu tư

- Có dữ liệu để đầu tư phát triển dự án: Phân khúc sản phẩm
- Khách hàng mục tiêu
- Giá bán
- Tiện ích...
- Dễ dàng tra cứu hầu hết các thông tin BĐS

Sàn môi giới

- Nắm bắt dữ liệu thị trường và các môi giới đang hoạt động tại khu vực
- Dễ dàng tra cứu hầu hết các thông tin BĐS

Công ty Quản lý vận hành tòa nhà

- Lắng nghe truyền thông để thiết lập các chiến dịch hiệu quả
- Nắm bắt biến động giá bán, dự án mới, đối thủ, tình trạng bán hàng của các dự án lân cận....
- Dễ dàng tra cứu hầu hết các thông tin BĐS

Công ty Khởi nghiệp lĩnh vực
Proptech

iHouzz cung cấp kiến trúc nền - architecture backbone giúp các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực Proptech phát triển hệ thống công nghệ theo mô hình kinh doanh một cách nhanh chóng với chi phí tối ưu.

Cá nhân môi giới, mua, bán, cho thuê, thuê và đầu tư BĐS

iHouzz mang tới người dùng thông tin bất động sản mới nhất, chính xác nhất về thị trường, dự án, chủ đầu tư, công ty môi giới.