Kích hoạt tài khoản

Có hiệu lực từ 28 tháng 05, 2021

Dành cho app 

Để kích hoạt tài khoản cho app, bạn thực hiện các bước như sau: 

  • Bước 1: Tải app trên CH Play (Đối với hệ điều hành Android) hoặc trên App Store (Đối với hệ điều hành IOS) 

  • Bước 2: Nhấp vào nút “Tạo tài khoản"

  • Bước 3: Điền đầy đủ thông tin, bao gồm Họ và tên, Số điện thoại và Mật khẩu. Sau đó chọn “Đăng ký"

  • Bước 4: Màn hình hiển thị thông báo “Đăng ký tài khoản mới thành công", bấm “Đăng nhập"

  • Bước 5: Nhập thông tin đăng nhập, bao gồm: Tên và mật khẩu để kích hoạt tài khoản. Khi bạn đăng nhập được vào trang chủ là tài khoản đã được kích hoạt thành công

Dành cho web: 

Để kích hoạt tài khoản trên web, bạn thực hiện các bước như sau: 

  • Bước 1: Truy cập vào fe.ihouzz.net

  • Bước 2: Chọn “Tài khoản", màn hình sẽ hiển thị form điền thông tin đăng nhập 

  • Bước 3: Bấm “Đăng ký” và điền đầy đủ các thông tin về Họ và tên, Số điện thoại, Email và Mật khẩu

  • Bước 4: Bấm “Đăng ký" là bạn đã kích hoạt tài khoản thành công