News II - iHOUZZ

Điều gì tạo nên vị thế khác biệt tại các điểm giao dịch của iHouzz?

Những dự án BĐS iHouzz đang triển khai trong năm 2024

iHouzz khai trương chi nhánh Dĩ An, tăng độ bao phủ thị trường Bình Dương

iHouzz ký kết hợp tác chiến lược cùng Bcons Service

iHouzz khai trương văn phòng đón đầu tiềm năng từ sân bay Long Thành

iHouzz nhận giải thưởng Nhà phát triển công nghệ bất động sản tiêu biểu