iHOUZZ

Phát triển phần mềm tùy chỉnh cho Proptech Start-ups

Các phương pháp phát triển phổ biến và hiệu quả nhất hiện có:

1. TỰ XÂY DỰNG PHẦN MỀM PROPTECH

Yêu cầu tối thiểu

  Trình độ kỹ thuật vững chắc cho phép bạn triển khai bộ khung của phần mềm proptech và biến các yêu cầu kinh doanh thành chức năng hữu ích.
  Có thể cần tới sự trợ giúp từ các chuyên gia bổ sung như kỹ sư DevOps, chuyên gia QA và những người khác sẽ xử lý các hoạt động phát triển dự án quan trọng.

Bất lợi / Rủi ro

  Chi phí xây dựng lớn
  Đòi hỏi xây dựng đội ngũ phù hợp
  Tốn nhiều thời gian.
  Founder “3 đầu 6 tay” làm tất cả mọi thứ

2. TÌM GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
/CO-FOUNDER

2. TÌM GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT/CO-FOUNDER

Yêu cầu tối thiểu

  Người hợp tác cần:
  Hiểu biết về định hướng kinh doanh với kinh nghiệm và nền tảng vững chắc trong ngành proptech
  Bộ óc và kỹ năng độc đáo
  Là chuyên gia về công nghệ
  Cùng đam mê tạo ra phần mềm proptech gây chấn động Có thể ủy thác các vấn đề kỹ thuật của dự án.

Bất lợi / Rủi ro

  Tìm người khó
  Chi phí xây dựng lớn

3. HỢP TÁC VỚI CÁC NHÓM PHÁT TRIỂN TỰ DO

Yêu cầu tối thiểu

Có khả năng hoạch định, truyền đạt và quản lý nhóm làm việc hiệu quả.

Bất lợi / Rủi ro

  Các vấn đề về giao tiếp.
  Rủi ro bảo mật dự án.
  Chất lượng sản phẩm khó đảm bảo do
  kinh nghiệm của kỹ sư
  Khó đáp ứng được các ràng buộc về thời gian đã đặt ra.

4. Thuê ihouzz phát triển phần mềm PropTech

Biến ý tưởng thành một giải pháp sẵn sàng đưa ra thị trường với một chuyên gia phát triển phần mềm dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực bất động sản. Bạn sẽ nhận được sản phẩm cuối cùng chất lượng cao theo các tiêu chuẩn và xu hướng mới nhất.

Dưới đây là những lợi ích cốt lõi của việc thuê một công ty phát triển phần mềm proptech:

Chất lượng sản phẩm cao đã được thử và xác thực
Tư vấn proptech hướng đến kết quả
  (công ty phân tích các mục tiêu kinh doanh của bạn để cung cấp các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhất)
Tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của phần mềm proptech của bạn.
Tiết kiệm chi phí trong thời gian dài.

Tiết kiệm thời gian tuyển dụng, quản lý và đào tạo nhân sự.