Premium - iHOUZZ

Sản phẩm Premium

Căn hộ 2 Phòng ngủ, dự án HT Pearl, Dĩ an, Bình Dương

29/8 KP Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

2,6 Tỷ vnđ

2 Phòng

2 Phòng

71.82 m²​

Căn hộ 2 Phòng ngủ, dự án HT Pearl, Dĩ an, Bình Dương

29/8 KP Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

2,6 Tỷ vnđ

2 Phòng

2 Phòng

71.82 m²​

Căn hộ 2 Phòng ngủ, dự án HT Pearl, Dĩ an, Bình Dương

29/8 KP Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

2,6 Tỷ vnđ

2 Phòng

2 Phòng

71.82 m²​

Căn hộ 2 Phòng ngủ, dự án HT Pearl, Dĩ an, Bình Dương

29/8 KP Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

2,6 Tỷ vnđ

2 Phòng

2 Phòng

71.82 m²​

Căn hộ 2 Phòng ngủ, dự án HT Pearl, Dĩ an, Bình Dương

29/8 KP Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

2,6 Tỷ vnđ

2 Phòng

2 Phòng

71.82 m²​

Căn hộ 2 Phòng ngủ, dự án HT Pearl, Dĩ an, Bình Dương

29/8 KP Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

2,6 Tỷ vnđ

2 Phòng

2 Phòng

71.82 m²​