Privacy Policy - iHOUZZ

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “iHOUZZ” do CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ iHOUZZ cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi, bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

1. Cập nhật:

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi iHOUZZ, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website ihouzz.com . Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu.

2. Giới Thiệu Về Ứng Dụng:

iHOUZZ là ứng dụng giao dịch sản phẩm bất động sản tại Việt Nam. Ứng dụng sử dụng số điện thoại và danh bạ làm nền tảng với các tính năng chính:

 • Giao dịch sản phẩm trực tuyến.
 • Nạp tiền, rút tiền.
 • Ứng dụng hỗ trợ tất cả các nền tảng Android và IOS.

3. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng:

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi iHOUZZ, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi iHOUZZ và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của iHOUZZ.

4. Tài khoản:

Để sử dụng Ứng Dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của iHOUZZ, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

5. Sử dụng tài khoản:

Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của iHOUZZ:

 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này.
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba.
 • Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân).
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng.
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng.
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng Dụng.
 • Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của iHOUZZ, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép, truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng.
 • Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi iHOUZZ.
 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ.
 • Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba.
 • Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi iHOUZZ trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.
 • Các hình thức vi phạm khác.

6. Xử Lý Vi Phạm:

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, iHOUZZ có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, iHOUZZ và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

7. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin:

Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn:

 • Đọc danh bạ điện thoại khi được sự đồng ý.
 • Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý.
 • Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ.
 • Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với iHOUZZ về việc truy cập này.

Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn:

 • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email.
 • Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản iHOUZZ mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình.
 • Thông tin vị trí của bạn: dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn sử dụng chức năng tìm kiếm của Ứng Dụng.
 • Danh bạ điện thoại: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của bạn trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc sử dụng Ứng Dụng và tránh trường hợp bạn bị mất dữ liệu. Chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn.
 • Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung đăng bài, bình luận, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.
 • Thư viện hình ảnh: Hình ảnh do người dùng tải lên ứng dụng sẽ được lưu trữ an toàn trên máy chủ và sử dụng để phục vụ các hoạt động xác minh danh tính, xác minh thông tin và các hoạt động cần thiết khác trên ứng dụng.Chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng hình ảnh của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn.

8. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin:

iHOUZZ sử dụng các phương thức truyền tin an toàn và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho iHOUZZ hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự đồng ý của bạn hoặc có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chi tiết thông tin về Chính sách bảo mật của iHOUZZ ………………………………………

9. Phí Và Các Khoản Thu:

iHOUZZ cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.

10. Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi iHOUZZ:

Khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.

11. Liên Lạc Với Chúng Tôi:

Địa chỉ email: hotro@ihouzz.com
hoặc
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ
Địa chỉ:
VP 02, Tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 096 300 7676 – 1900 277 211
Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Terms of Use

Please read carefully Terms of Use before downloading, installing, using whole or any parts of “iHouzz” applications – provided by IHOUZZ TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY to link to application. When you perform the above actions, you accept and you are bound by these terms and conditions. If you do not agree to any of our terms and conditions, please do not download, download, install, use the application, or uninstall the application from your mobile device.

1. Update:

These terms may be updated from time to time by iHOUZZ. We will publish the updated Terms on the ihouzz.com website. Updated terms will replace the initial terms and conditions.

2. Introduce about application:

iHOUZZ is a real estate product transaction application in Vietnam. The application uses phone numbers and contacts as the foundation with the main features:

 • Trade products online.
 • Deposit, withdraw.
 • The app supports all Android and IOS platforms.

3. Application proprietary rights:

This application is developed and owned by iHOUZZ, all intellectual property rights related to the application and related documentations (if any) will be owned solely by iHOUZZ and neither individual nor organization may copy, reproduce, distribute, or otherwise infringe upon the rights of the owner without the express written consent and permission of iHOUZZ.

4. Account:

To use the application you must create an account as required by us. You commit that the account will be used in compliance with iHOUZZ’s rules, and that all information you provide to us at the time of the request is truthful, accurate, and complete. All of your rights and obligations will be determined by the account information you have provided. As a result, if any inaccurate information is provided, we will not be held liable if it affects or limits your rights.

5. Using account:

You have rights to use the application and the other services we provide. However, without iHOUZZ’s written consent, the use shall not involve the following acts:

 • Copy, modify, reproduce, create new applications or regenerative versions based on the basis of this application.
 • Sell, transfer, sublicense, disclose or otherwise transfer or give part or all of the application to any third party.
 • Use the application to provide services to any third party (organization, individual).
 • Move, remove, or change any notification or signs of the application.
 • Change or cancel the initial state of the application
 • Use the application to perform any act that harms iHOUZZ’s network security, including but not limited to using data or accessing unauthorized system servers or accounts, accessing network systems to remove, edit and add information, transfer malicious programs, viruses or perform any other action to harm or destroy the network system.
 • Log in and use the application via a compatible third-party software or system not developed, authenticated or approved by iHOUZZ.
 • Use, sell, lend, copy, modify, connect to, translate, publish, announce information related to the application, build a mirror website to publish this information or to develop regenerative products, work or services.
 • Use the application to post, transfer, transmit or store information that breaks the law or is offensive to the public’s decency.
 • Use the application to use, post, transfer, transmit or store any content that infringes the intellectual property rights, trade secrets or legal rights of third parties.
 • Use the application or other services provided by iHOUZZ in any form that breaks the law, for any illegal purpose.
 • Other forms of violation.

6. Sanctioning violations:

In case you violate any of Terms, iHOUZZ has the right to immediately disabled your account and/or delete all infringing information and content, and depending on the the nature and severity of the violation, you will be responsible to the Competent authorities, iHOUZZ and third parties for any damages caused by or resulting from your violations.

7. Access and Collection of Information permission:

By using the application, you accept that we have the permission to use the following system API to access data on your phone:

 • Access the phone directories with consent.
 • Get your current location with consent.
 • Save application’s data to the memory card.
 • Access the Internet from your device. All of these accesses are made by us with your consent, so you commit and acknowledge that, once you have granted us permission, you will not have any claim against ARIO regarding this access.

Along with your right of access, we will collect the following information from you:

 • Personal information: includes information you provide us to verify your account such as name, phone number, identity card number, email address.
 • General information: information about your phone configuration, iHOUZZ version information that you are using for your phone.
 • Your location information: data about your geographical location will be stored on a server to help you use the search function of the application.
 • Telephone directory: we will store your telephone directory on the server to best support you in using the application and avoid the case of data loss. We are committed not to use your telephone directory for any purpose without your consent.
 • We do not use any way to track posts, comments, exchanges or otherwise to track users while using this application.
 • Image library: Images uploaded by users to the application will be securely stored on the server and used to serve identity verification, information verification and other necessary activities on the application. We commit to respect and not use your images for any purpose without your consent.

8. Commitment to information security:

iHOUZZ uses secure and encrypted methods to transmit and store your personal and communication data. We are committed to keeping all information that you provide to ARIO or that we collect from you confidential and will not disclose it to any third parties except with your consent or request from the Competent authorities.

Detailed information about iHOUZZ’s Privacy Policy ……………………………………….

9. Fees and Charges:

iHOUZZ commits not to collect any fees from users for the basic services that we are currently providing.

10. Advertising and commercial content distributed by iHOUZZ:

By using the application, you acknowledge that we have the permission to use your non-identifying information to deliver targeted advertising content.

11. Contact us:

Email address: hotro@ihouzz.com
Or
IHOUZZ TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Address: Office 02, 8th Floor, Pearl Plaza Building, No. 561A Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hotline: 096 300 7676 – 1900 277 211
Thank you very much for using our products and services