Nhận bán sản phẩm - iHOUZZ
Nhận bán sản phẩm

Nhận bán sản phẩm

Tại màn hình trang chủ App iHouzz

Bước 1: Chọn dự án bạn muốn nhận bán.

Bước 2: Chọn sản phẩm mà bạn muốn nhận bán

Bước 3: Chọn gói bán, chính sách, mức phí và quy định của sản phẩm => Chọn “Nhận bán sản phẩm

Bước 4: Chọn xem chi tiết để xem lại phiếu nhận bán. Bạn có thể chọn nhập thông tin khách hàng hoặc trả lại sản phẩm nếu như muốn chọn một sản phẩm khác

 

Tham gia “Nhóm” của dự án để nhận thông tin dự án.

Ở card dự án chọn “Nhóm” để tham gia nhóm nhận thông tin của dự án.

Add a Comment

Your email address will not be published.